Privacyverklaring Puma Academy

Versie: december 2019

Bij gebruik van onze website 
www.pumaacademy.nl en deelname aan de PUMA Academy worden uw persoonsgegevens verwerkt. PUMA organiseert de PUMA Academy in samenwerking met PR-bureau Kult & Ace en beide partijen verwerken persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring beschreven. Kult & Ace heeft de website in beheer en is daardoor de partij die in eerste instantie toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Daarom is Kult & Ace uw contactpersoon met betrekking tot dit onderwerp.

PUMA en Kult & Ace zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens en eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin worden de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede deze privacyverklaring gevolgd.

Via deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij aan waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens).

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, (e-mail)adres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. Met name de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

Website bezoeken
 • Persoonsgegevens middels cookies, waaronder uw IP-adres en

browsertype en -versie (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder)

Aanmelden PUMA Academy
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum)
 • Motivatie (inclusief de eventueel daarin door u genoemde

persoonsgegevens)

 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw Burger Service Nummer (BSN) en medische gegevens verwerkt. U dient deze ook niet aan PUMA en/of Kult & Ace te verstrekken. Indien u deze toch (per ongeluk) verstrekt, worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk na ontvangst verwijderd.

Aanmelden voor een van onze diensten kan alleen indien u ouder bent dan 16 jaar. PUMA en Kult & Ace zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van personen onder de 16 jaar (“Kinderen”) zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u

vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u een e-mail sturen naar 
puma@kultandace.com.

2.  Hoe worden deze gegevens verkregen?

Kult & Ace ontvangt uw gegevens die u zelf heeft verstrekt (in het bijzonder via de website). PUMA zal via Kult & Ace uitsluitend uw motivatie ontvangen die voor deelname aan de PUMA Academy worden ingestuurd, inclusief de eventueel daarin genoemde persoonsgegevens.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen goed functionerende website bieden, niet met u communiceren over deelname en/of u niet informeren over onze dienstverlening. De doeleinden van onze verwerkingen worden hieronder nader beschreven.

3. Doeleinden en wettelijke grondslag van onze verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 Verwerking van uw gegevens wanneer u onze websites bezoekt (cookies):

Wanneer u onze website bezoekt om meer te weten te komen over de PUMA Academy, zonder dat u zich registreert, verwerken wij de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen van onze website;
 • Het waarborgen van de werking en de beveiliging van onze website;
 • Het uitvoeren van analyses op het gebruik van onze website;
 • Het aanpassen van onze website aan uw behoeftes.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang mogen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Ons gerechtvaardigd belang om via cookies de website optimaal te laten functioneren weegt in dat geval zwaarder dan uw privacybelang. Voor het gebruik van tracking cookies (dat zijn cookies die u volgen) zullen wij echter actief toestemming aan u vragen. Hierna worden de verschillende typen cookies nader toegelicht.

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden. In de cookiebanner op onze website is aangegeven hoe lang iedere cookie na elk website bezoek bewaard zal blijven. Wanneer de termijn is verstreken, worden de cookies automatisch verwijderd. Voor meer informatie over de geplaatste cookies verwijzen wij naar de informatie over cookies hieronder en naar onze cookiebanner.

Informatie over cookies

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek etc. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie wordt

o.a. toegepast om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet,

zodat u kan worden geïdentificeerd. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Als u voor de eerste keer onze website bezoekt, zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt bepaalde cookies dan aan- of uitzetten of via uw webbrowser cookies blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan.

2. Social media cookies

Via deze cookies krijgt u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons van YouTube. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op YouTube hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen. Deze cookies worden door derde partijen geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacyverklaring van 
YouTube. Deze informatie wijzigt geregeld, wij hebben hier geen invloed op, maar doen ons best de links naar de verklaringen up-to-date te houden.

3. Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat er advertenties worden weergeven die relevant voor u kunnen zijn. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel u als de adverteerder. Kult & Ace plaatst zelf tracking cookies op de website net als de social media cookies. Tijdens uw eerste websitebezoek wordt gevraagd of u deze cookies wilt accepteren. Indien u de cookies niet accepteert, zal Kult & Ace geen tracking cookies plaatsen. De social media kan nog wel tracking cookies plaatsen als u van deze diensten gebruik maakt.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, zoals bijvoorbeeld video’s op YouTube. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

3.2 Verwerking van uw gegevens wanneer u zich aanmeldt voor de PUMA Academy

Wanneer u zich aanmeldt voor de PUMA Academy, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het selecteren van de deelnemers voor de workshops;
 2. Het aanbieden van de offline workshops;
 3. Het aanbieden van de online workshops;
 4. Communicatie over deelname;
 5. Het     vergroten    van     het    bereik    van     onze    producten    en    diensten    middels marketingactiviteiten.

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u als deelnemer met PUMA aangaat, mogen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Als klant van PUMA mogen wij u benaderen voor het versturen van nieuwsbrieven en kunnen wij u informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Indien u niet langer op de hoogte wilt blijven van nieuws over de PUMA Academy, treft u bij iedere e-mail een afmeldmogelijkheid aan of u kunt zich afmelden door een uitschrijvingsverzoek te sturen naar 
puma@kultandace.com.

Het verstrekken van uw e-mailadres, leeftijd en motivatie is noodzakelijk als u zich wilt aanmelden voor de PUMA Academy, zowel voor toegang tot de offline als de online workshops. De overige invulvelden op de website kunt u leeg laten nu deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden. Mocht u meer gegevens willen verstrekken dan noodzakelijk, dan doet u dat op basis van toestemming (die u later altijd kunt intrekken middels een bericht naar voornoemd mailadres.

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden. Indien u niet wordt uitgekozen voor de offline workshops zullen we al uw gegevens, behalve uw e-mailadres, binnen vier weken na de selectie van de deelnemers verwijderen. Indien u wordt uitgekozen om deel te nemen aan de offline workshops, zullen we uw gegevens maximaal tot twee jaar na de laatste door u gevolgde workshop bewaren, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

Het intrekken van uw toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven

Het intrekken van uw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien u uw toestemming heeft ingetrokken of zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Kult & Ace kan de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van persoonsgegevens ter zake van de genoemde doelstellingen. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zijn bijvoorbeeld:

 • Andere bedrijven binnen de PUMA-groep in het kader van een collectieve samenwerkingsprocedure binnen de groep;
 • IT-dienstverleners die de platforms, databases en hulpmiddelen voor onze producten en diensten voorbereiden (bijv. onze website), de verzending van nieuwsbrieven en informatieve e-mails, analyses uitvoeren over gebruikersgewoonten op onze websites, marketingcampagnes uitvoeren en uw persoonsgegevens tijdens het aankoopproces namens ons verwerken. In dit geval is Mijn Domein onze websitehost. Zij ontvangt de gegevens die u

achterlaat op onze website. Ook ons internationale PR-bureau, Loop, ontvangt de gegevens voor marketingdoeleinden.

 • In het geval van juridische geschillen, dragen we uw gegevens over aan onze advocaat en de bevoegde rechtbank.
 • Daarnaast geven we uw persoonsgegevens door als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens door te sturen (bijvoorbeeld aan de politieautoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming).

Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt waar redelijkerwijs mogelijk in geanonimiseerde of anders gepseudonimiseerde vorm. Wij sluiten overeenkomsten met deze derden om uw persoonsgegevens te beschermen.

Indien onze serviceproviders buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, geven wij uw persoonsgegevens alleen door onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld wanneer er een adequaatheidsbesluit bestaat of door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de websitebezoekers, deelnemers aan de PUMA Academy of lezers van onze nieuwsbrief te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. De informatie die op onze website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

6. Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U kunt verzoeken om informatie over en/of inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek te motiveren, te voorzien van uw voor- en achternaam, handtekening, e-mailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten en vragen u daarbij om alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval uw Burger Service Nummer (BSN), door te strepen (bijvoorbeeld middels uploaden via de KopieID app).

U ontvangt in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang of wanneer het voldoen aan uw verzoek anderszins niet wettelijk verplicht is. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Indien is voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Contactgegevens

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan wel klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Kult & Ace

t.a.v. mevrouw Nio Trügg

o.v.v. Verwerking persoonsgegevens Stadhouderskade 1

1054 ES Amsterdam
 pumaacademy@kultandace.com KvK nummer: 67622011

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door PUMA en/of Kult & Ace, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kunt u vinden via:
link.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze website. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar altijd over (bijv. per e-mail).